Міжбанківські послуги

Кореспондентські відносини

KSG BANK розглядає партнерство з банками-кореспондентами в якості одного з ключових пріоритетів своєї діяльності. Стратегія Банку в цій області спрямована на розширення мережі банків-кореспондентів. Гнучкий підхід забезпечує проведення розрахунків у режимі on-line, що прискорює інформаційний обмін та дозволяє банкам-контрагентам оперативно і ефективно керувати своїми коштами.

Ми готові запропонувати повний спектр послуг, пов'язаний з відкриттям і обслуговуванням кореспондентських рахунків у гривні, доларах США і євро.

Нарахування відсотків на незнижуваний залишок коштів на кореспондентському рахунку в KSG BANK надає можливість нашим банкам-кореспондентам ефективно керувати своїми ресурсами.

Перелік банків кореспондентів

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися в Головному офісі Банку або за телефоном: (044) 207-90-04

Операції на міжбанківському ринку

KSG BANK здійснює такі операції на міжбанківському ринку:

  • операції із залучення та розміщення коштів на ринку міжбанківських кредитів
  • операції з купівлі / продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку
  • банкнотні операції

Банк здійснює міжбанківське кредитування після встановлення банку-позичальнику ліміту за кредитними операціями. Підписання угод з купівлі / продажу іноземної валюти та банкнотних угод можливо під очікуваний прихід грошових коштів без необхідності встановлення лімітів.

Банк проводить зважену лімітну політику і постійний моніторинг ризиків, що включає визначення максимальних величин лімітів на кожен банк і максимальних термінів кредитування, виділення в структурі загального ліміту на банк лімітів по операціях міжбанківського кредитування і конверсійних угод.

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися в Головному офісі KSG BANK або за телефоном: (044) 207-90-04